Ideas to Remember (Canterbury Earthquake Memorial)

Ideas to Remember (Canterbury Earthquake Memorial)

 Extrapolation Club (Ullswater Yacht Club)

Extrapolation Club (Ullswater Yacht Club)

 New Urban village

New Urban village

 Akepiro Street, Auckland NZ

Akepiro Street, Auckland NZ

 Extrapolation Club (Ullswater Yacht Club)

Extrapolation Club (Ullswater Yacht Club)

 Striated Street (Stratford Kiosks)

Striated Street (Stratford Kiosks)

 Whitehaven Multi Unit Housing

Whitehaven Multi Unit Housing

 A Room For London

A Room For London

 Ideas to Remember (Canterbury Earthquake Memorial)

Ideas to Remember (Canterbury Earthquake Memorial)

 New Urban Village

New Urban Village

 Striated Street (Stratford Kiosks)

Striated Street (Stratford Kiosks)

 A Room for London

A Room for London

 Akepiro Street, Auckland NZ

Akepiro Street, Auckland NZ